MgA. Jana Haková - specialistka na komunikaci a stressmanagement

Vystudovala jsem divadelní fakultu a oblast komunikace mě doslova fascinuje. Ve firmách školím od roku 2002 a pořád mě baví hledat v klientech jejich přirozenou sílu a odhodlání. Věřím, že ji každý z nás má v sobě, jen je zaskládaná každodenními starostmi. Pomáhám lidem vystoupit za hranice jejich komfortní zóny a žít pracovní i osobní život s větší lehkostí.

„Změnu, kterou hledáme v životě, nosíme sami v sobě.“

Gándhí
 • Jako jednatelka firmy umím pracovat se střednědobými i dlouhodobými cíli, definováním priorit a vedením lidí.
 • Jako lektorka a koučka v oblasti komunikace umím klást otázky a nebojím se pojmenovat věci pravými jmény. 
 • Jako dobrodruh dokážu přejít kus zimní Sibiře a získanou vnitřní sílu dál předávat klientům a probouzet tak tu jejich.
 • Jako maminka tří dětí vím, že každý z nás se rodí se svou jedinečností, kterou je potřeba poznat a podpořit.

Mgr. Petra Smolíková - specialistka na výživu a vitalitu organismu

Celý svůj život se zajímám o stravu a zdraví člověka jako celku. Pětileté studium výživy na lékařské fakultě mi dalo dobrý teoretický základ a praxe mě dnes a denně ujišťuje o tom, že tělo každého z nás je jedinečné, a tak je k němu potřeba také přistupovat. Naše těla propisují jen to, co dlouhodobě žijí.

 • Jako nutriční terapeut s 18 letou praxí vím, že je důležité probudit v člověku jeho vlastní motivaci chtít věci měnit a dál to jde snadno.

 • Jako lektorka firemních kurzů pracuji vyváženě s oblastmi adrenálního vyčerpání, výživových principů, work-outu a mindfulness.

 • Jako máma tří dětí vím, že informace je potřeba předávat tak, aby byly praktické, jednoduché a co nejvíce funkční.

„Ty sám jsi klíčem ke svému štěstí.“

 

Michaela Mojzis, M.A.- pohybová specialistka a lektorka metody Pilates Clinic

Už od dětství jsem se aktivně věnovala sportu, i na vrcholové úrovni. Po pětiletém studiu psychologie v USA jsem se dále vzdělávala v oblasti Pilates a zdravého pohybu. Integruji znalosti z obou těchto oborů a zabývám se tedy komplexním zdravím člověka. Se svými klienty pracuji zejména na odstranění vadných pohybových stereotypů a vylepšení celkové kondice a zdraví.

„Uvědomělý pohyb je lékem pro tělo i duši.“

 • Jako lektorka Pilates mám 10 letou zkušenost ze svého studia s klienty s různými pohybovými potížemi.
 • Jako sportovkyně jsem se naučila překonávat své vlastní limity a díky své cílevědomosti dokážu motivovat sebe sama i ostatní, aby přistupovali aktivně ke svému zdraví.
 • Jako absolventka psychologického poradenství se snažím pochopit jedinečnost každého člověka, vnímat jeho potřeby a hledat komplexní řešení, aby se cítil zdravý a vyrovnaný.
 • Jako maminka dvou dětí chápu, jak je čas vzácný, proto učím své klienty integrovat cvičení do denních i pracovních činností, aby mohl cvičit úplně každý.

Ing. Karel Kunc, Ph.D. - specialista na rozvoj osobnosti Metodou DISC

Miluji interaktivní vzdělávání s přiměřenou teorií a spoustou příkladů a příběhů z praxe, které je vedeno v pozitivní a humorem prostoupené atmosféře. Ve firemním vzdělávání se pohybuji od roku 2002. Jsem propagátorem unikátní osobnostní typologie podle Metody DISC, která v praxi funguje je pozitivní a jednoduchá.

 • Jako nadšenec Metody DISC používám její principy od roku 2004 dnes a denně jak v osobním, tak i pracovním životě.
 • Jako lektor firemních kurzů přináším do firem nezávislý pohled praktika z venku, rozvoj lidí i týmů v komunikačních, prezentačních, obchodních a manažerských dovednostech.
 • Jako obchodník vím, že základem všeho je efektivní komunikace a také to, že lidé apriori nedělají nic proti vám, ale vše pro sebe. Proto je důležité pochopit sám sebe i druhé lidi.

„Inspirovat lidi k lepšímu využití jejich potenciálu.“

Mgr. Jakub Vaněk - specialista na audiovizuální tvorbu

Od prvního kompaktního fotoaparátu na film se stále pohybuju ve světe za hledáčkem. Vystudoval jsem vizuální antropologii, takže jsem svá studentská léta věnoval analýze obrazu, filmu, fotografie a následně začal sám tvořit. Dokážu převést myšlenky klientů do vizuální podoby.

„Každý den se díváme na svět a snažíme se mu tím dát smysl.“

 • Jako lektor audiovizuální tvorby učím klienty sestavit pásmo obrazů, ze kterých vznikne film pro pracovní účely.
 • Jako enviromentolog čerpám inspiraci v přírodě, která nás učí jednoduché a funkční principy pro osobní život i pro práci.
 •  Jako fotograf a filmař se rád dívám na svět z různých úhlů pohledu a učím to i ostatní.
Máte zájem o spolupráci?