Snažíme se ovlivnit české školství a rozvíjet osobnosti příštích generací. Pracujeme jako dobrovolníci na těchto projektech.